Image
DE NAUTILUS

Het logo van Vonder is de nautilusschelp, omdat het vol prachtige symboliek zit. Je kunt deze schelp als een van de eerste interieurs ooit beschouwen, een natuurlijke behuizing met perfecte verhoudingen. De nautilus, in het Grieks 'zeeman', is de enige inktvissoort met een uitwendige schelp en komt alleen voor in het westelijke deel van de Grote Oceaan. De gladde schelp van parelmoer kan wel 30 cm groot worden. Als je de nautilusschelp opent zie je een spiraal. Het diertje begint heel klein en vormt een schelpje van kalk om zich heen. Na precies 28 dagen, hij volgt daarmee de maanstand, kruipt hij eruit en begint aan een nieuw kamertje. Het aantal kamers neemt toe naarmate de inktvis in omvang toeneemt. Elke kamer heeft dezelfde vorm als de vorige, maar is steeds 6.3% groter. De schelp is niet alleen een veilige behuizing maar wordt ook door de inktvis gebruikt om zich voort te bewegen, en om te dalen en te stijgen. Dat doet hij door meer of minder water in de schelp te pompen.

De spiraal in de nautilusschelp is een schitterend voorbeeld van de Fibonacci-reeks, een wiskundige berekening genoemd naar Leonardo van Pisa, bijgenaamd Fibonacci. De reeks begint met twee getallen, 0 en 1. Het volgende getal is de som van de twee voorafgaande getallen : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 enz. Wat zo bijzonder is aan deze reeks getallen is dat ze groeien van binnen uit, er komt niets bij van buitenaf. In de natuur zijn veel voorbeelden van deze spiraal te vinden, zoals in de zonnebloem, de dennenappel en zelfs in sterrenstelsels. De Fibonaccireeks vormt de rekenkundige basis voor de gulden snede. De gulden snede wordt in de architectuur en decoratieve kunst al eeuwenlang toegepast. In navolging van onder andere Fibonacci, werd de wiskundige toepassing van harmonie en proporties door beroemde bouwmeesters als Palladio (1508-1580) en Scamozzi (1548-1616), vastgelegd in traktaten of ordeboeken.